201302071360243179wpqHKJ4r201302071360243144Bs9fNB61201304111365667568TzSDoC5N201302071360243247PMxhRjRX

Välkommen till Sågverkens Riksförbund

- central branschförening för landets köpsågverk

Sågverkens Riksförbund ekonomisk förening (SR) är central branschförening för landets köpsågverk. Köpsågverk är privatägda sågverksföretag som anskaffar sin råvara genom avverkningstjänster och/eller köp av avverkat timmer från privata skogsägare och institutionella säljare.

Medlemmar i SR är ca 50 sågverksföretag, vilka även är anslutna till de tre regionala sågverksföreningarna SåGAB-Sågverken Norrland, Sågverken Mellansverige samt Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. Företagen är av varierande storlek, allt från små familjeägda entreprenörsföretag med få anställda till koncerner med flera produktionsställen och verksamheter, med över två tusen anställda.

Medlemmar

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd