201302071360243179wpqHKJ4r201302071360243144Bs9fNB61201304111365667568TzSDoC5N201302071360243247PMxhRjRX

Länkar

Skogsindustrierna Svenskt Trä
- Den nya gemensamma organisationen för STEF, Träinformation och Träforsk.

CEI Bois
- Samarbetsorganisation för hela den europeiska träindustrin med säte i Bryssel.

Skogsstyrelsen
- Det gemensamma namnet för Skogsstyrelsen och landets fem regionala skogsmyndigheter.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
- Universitetet ”som utvecklar kunskapen om det som lever och växer” däribland skog!

Skogforsk
- Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen

Biometria
- Biometria mäter och redovisar virket mellan säljare och köpare samt levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik (virkesflöde) och administration.

Sveriges Träbyggnadskansli
- Information om arbetet med det nationella träbyggnadsprogrammet.

Medlemmar

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd