201302071360243179wpqHKJ4r201302071360243144Bs9fNB61201304111365667568TzSDoC5N201302071360243247PMxhRjRX

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.
Klicka på länkarna för mer information.

SåGAB Sågverken Norrland ek. för.

Box 4086
904 03 UMEå
Tel: 090-14 26 50
Fax: 090-12 62 95
E-post
www.sagab.se
Ordf. Markus Rödin

Sågverken Mellansverige


Klostergatan 2
753 21 Uppsala
Tel: 018-46 06 60
E-post
www.sagverken.se
VD Magnus Norrby

SåG I SYD ek. för.


Box 37
551 12 JöNKöPING
Tel: 036-34 30 00
Fax: 036-12 86 10
E-post
www.sagisyd.se
VD PerArne Nordholts