Sågverken

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Välkommen till Sågverkens Riksförbund

– central branschförening för landets köpsågverk

Sågverkens Riksförbund ekonomisk förening (SR) är central branschförening för landets köpsågverk. Köpsågverk är privatägda sågverksföretag som anskaffar sin råvara genom avverkningstjänster och/eller köp av avverkat timmer från privata skogsägare och institutionella säljare.

Medlemmar i SR är ca 50 sågverksföretag, vilka även är anslutna till de tre regionala sågverksföreningarna SåGAB-Sågverken Norrland, Sågverken Mellansverige samt Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. Företagen är av varierande storlek, allt från små familjeägda entreprenörsföretag med få anställda till koncerner med flera produktionsställen och verksamheter, med över två tusen anställda.

Om föreningen

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Sågverken

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

Hör av dig

Adress

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

Telefon

036 – 34 30 00

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd