Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

SåGAB Sågverken Norrland ek. för.

Box 4086
904 03 UMEå
Tel: 090-14 26 50
Fax: 090-12 62 95
E-post
www.sagab.se
Ordf. Markus Rödin

Sågverken Mellansverige

Klostergatan 2
753 21 Uppsala
Tel: 018-46 06 60
E-post
www.sagverken.se
VD Magnus Norrby

Såg i Syd ek. för.

Box 37
551 12 JöNKöPING
Tel: 036-34 30 00
Fax: 036-12 86 10
E-post
www.sagisyd.se
VD PerArne Nordholts

Om föreningen

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Sågverken

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

Hör av dig

Adress

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

Telefon

036 – 34 30 00

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd