Sågverkens Riksförbund

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk. Köpsågverk är privatägda sågverksföretag som anskaffar sin råvara genom avverkningstjänster och/eller köp av avverkat timmer från privata skogsägare och institutionella säljare.

Medlemmar i SR är ca 50 sågverksföretag, vilka även är anslutna till de tre regionala sågverksföreningarna SåGAB-Sågverken Norrland ek. för., Sågverken Mellansverige AB samt Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. Företagen är av varierande storlek, allt från små familjeägda entreprenörsföretag med få anställda till koncerner med flera produktionsställen och några hundra anställda.

Köpsågverken svarar för tre femtedelar av Sveriges produktion och export av sågade trävaror. De är betydande leverantörer av flis och spån till massa- och träskiveindustrin samt till den växande biobränslebaserade energisektorn. Köpsågverken skapar många arbetstillfällen på mindre orter i skogsbygden. De har en flexibel produktion med en stor andel kundanpassade och vidareförädlade träprodukter.
Av skogsägarens netto svarar sågverksnäringen för ca 70%. Det är sågverken som sätter värde på skogen.

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd

Om föreningen

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Sågverken

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

Hör av dig

Adress

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

Telefon

036 – 34 30 00

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd