Kontakt

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

VD

PerArne Nordholts
Tel: +46 (0)36-34 30 00
+46 (0)70-483 15 00

Styrelsens ordf.

Claes Andersson, Linneryd

Ledamöter

SåGAB Sågverken Norrland ek. för.
Markus Rödin
Peter Lundström

Sågverken Mellansverige AB
Kari Andersson
Magnus Norrby

Såg i Syd ek. för.
Claes Andersson
PerArne Nordholts

Om föreningen

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Sågverken

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

Hör av dig

Adress

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

Telefon

036 – 34 30 00

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd